Aplikacje

Poliolefiny, czyli polietylen i polipropylen, znajdują zastosowanie przy wytwarzaniu wielu artykułów konsumenckich i przemysłowych, takich jak opakowania produktów spożywczych, przewody, rury, nowoczesne pojemniki przemysłowe czy materiały włókiennicze. Poliolefiny oferowane przez BOPS uznawane są za jedne z najlepszych i wykorzystywane są w różnych segmentach rynku. 

Aplikacja dane techniczne
Gatunki polietylenu do folii rękawowej
Gatunki polipropylenu do folii rękawowej
Gatunki polibutenu-1 do folii rękawowej z efektem easy-peel
Gatunki polipropylenu i polibutenu-1 do folii BOPP
Gatunki polietylenu i polipropylenu do folii wylewanej typu cast (część 1)
Gatunki polietylenu i polipropylenu do folii wylewanej typu cast (część 2)
Gatunki polibutenu-1 do folii wylewanej typu cast z efektem easy-peel (część 1)
Gatunki polibutenu-1 do folii wylewanej typu cast z efektem easy-peel (część 2)
Gatunki polietylenu dużej gęstości do wytłaczania z rozdmuchem – małe opakowania
Gatunki polietylenu dużej gęstości do wytłaczania z rozdmuchem – opakowania przemysłowe
Gatunki polipropylenu do wytłaczania z rozdmuchem
Gatunki polietylenu liniowego małej gęstości do formowania rotacyjnego
Gatunki polietylenu i polipropylenu do zastosowań tekstylnych
Gatunki polietylenu małej gęstości do wtrysku
Gatunki polietylenu dużej gęstości do wtrysku
Gatunki homopolimeru PP do wtrysku
Gatunki kopolimeru randomicznego PP do wtrysku
Gatunki kopolimeru udarowego PP do wtrysku
Gatunki kopolimeru udarowego PP do wtrysku cienkościennego
Gatunki specjalne PP do wtrysku
Gatunki polietylenu na zakrętki, zamknięcia i tuby do kosmetyków
Gatunki polipropylenu na zakrętki, zamknięcia i tuby do kosmetyków
Gatunki kopolimeru udarowego na obudowy akumulatorów
Gatunki polietylenu do zastosowań medycznych i w farmacji
Gatunki polipropylenu do zastosowań medycznych i w farmacji
Gatunki polietylenu dużej gęstości (HDPE) do wytłaczania rur i płyt
Gatunki polietylenu sieciowalnego i PE-RT do wytłaczania rur
Gatunki polietylenu do powlekania rur stalowych
Gatunki polipropylenu do wytłaczania rur i płyt
Gatunki polibutenu-1 do wytłaczania rur
Gatunki homopolimeru PP i kopolimeru udarowego PP do wytłaczania i termoformowania
Gatunki kopolimerów randomicznych PP i kopolimerów specjalnych PP do wytłaczania i termoformowania
Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityce cookies.