Wiadomości

Moplen EP448S – NOWY KOPOLIMER UDAROWY Z PŁOCKA WYTWARZANY W TECHNOLOGII BEZFTALANOWEJ

Zalety w kontakcie z żywnością i lepsze właściwości użytkowe

W Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w Płocku uruchomiono produkcję nowego gatunku kopolimeru udarowego PP pod nazwą Moplen EP448S, który jest przeznaczony do zastosowań wtryskowych. Nowy produkt jest wytwarzany z użyciem wysokowydajnego katalizatora metaloorganicznego, który nie zawiera donora ftalanowego i jest już dostępny w ofercie handlowej dla polskich przetwórców za pośrednictwem Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

 

Moplen EP448S to najnowszy kopolimer blokowy (udarowy, heterofazowy) do zastosowań wtryskowych produkowany przez BOP, który jest wytwarzany w technologii bezftalanowej. Tworzywo to, oferuje lepsze osiągi w zakresie wytwarzania pojemników i opakowań przemysłowych o zróżnicowanej wielkości, które są stosowane do napełniania na liniach przemysłowych. Dodatkowo, dzięki zmodyfikowanym właściwościom użytkowym w zakresie sztywności i udarności, nowy gatunek Moplen EP448S zapewnia większe bezpieczeństwo podczas transportu i przechowywania gotowych wyrobów i opakowań. Nowy gatunek Moplen EP448S (znany poprzednio jako Moplen EP3134) jest przeznaczony przede wszystkim do produkcji opakowań sztywnych do żywności oraz na opakowania przemysłowe o zróżnicowanym kształcie i szerokim zakresie pojemności, które mogą być wykorzystywane m.in. do pakowania farb malarskich i produktów budowlanych. Gatunek ten jest odpowiedzią na potrzeby przetwórców i odbiorców końcowych, którzy są zainteresowani gatunkami polipropylenu, zapewnianiającymi atrakcyjny wygląd opakowania. Daje on także możliwość wytwarzania cienkościennych opakowań w szybkim cyklu oraz pozwala na łatwe etykietowanie lub nadruk, przy zachowaniu odpowiednio wysokiej odporności mechanicznej sprawdzanej w teście zrzutowym.

 

Nowy gatunek Moplen EP448S charakteryzuje się umiarkowaną płynnością w stanie stopionym. Natomiast efektywny pakiet dodatków, który zawiera ten produkt, zapewnia łatwiejsze odformowanie detali z formy, umożliwiając realizację procesu produkcji na wysokowydajnych wtryskarkach z użyciem form wielogniazdowych. W odróżnieniu od typów kopolimerów udarowych o kontrolowanej reologii, Moplen EP448S jest wytwarzany bezpośrednio w procesie polimeryzacji w obecności bezftalanowego katalizatora Zieglera-Natty piątej generacji. Nowy kopolimer oferuje dobre połączenie sztywności i udarności oraz zapewnia dobre właściwości organoleptyczne ze względu na wyższą czystość bazowego polimeru.

Moplen EP448S – zalety i korzyści stosowania

  • Nie zawiera ftalanów.
  • Ma dobre właściwości organoleptyczne.
  • Zapewnia korzystną równowagę sztywność/udarność.
  • Umożliwia łatwiejsze odformowanie wyrobów z formy.

 

Moplen EP448S – wybrane zastosowania konsumenckie

  • Nieprzezroczyste pojemniki do żywności i produktów nieżywnościowych.
  • Artykuły użytkowe gospodarstwa domowego.
  • Zabawki.
  • Wyroby meblarskie.
  • Wiaderka przemysłowe.
  • Skrzynki.

 

Moplen EP448S – typowe właściwości

 

Typowe właściwości

Metoda

Wartość*

Jednostka

MFR (230oC/2,16 kg)

ISO 1133-1

44

g/10 min

Gęstość

ISO 1183-1

0,90

g/cm3

Moduł sztywności

ISO527-1, -2

1400

MPa

Naprężenie rozciągające

ISO527-1, -2

27

MPa

Wytrzymałość przy zerwaniu

ISO527-1, -2

50

%

Granica plastyczności

ISO527-1, -2

5

%

Udarność Charpy z karbem (23oC)

ISO 179

6

kJ/m2

Udarność Charpy z karbem (0oC)

ISO 179

4

kJ/m2

Udarność Charpy z karbem (-20oC)

ISO 179

3

kJ/m2

Temp. mięknienia Vicata (A50)

ISO 306

150

oC

 

*Typowe wartości, nie mogą być rozważane jako specyfikacja.

Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.

 

 ***


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityce cookies.