Kontakt - Basell Orlen Polyolefins

Kontakt

Siedziba

Płock

ul. Ignacego Łukasiewicza 39
09-400 Płock
tel.: +48 24 364 73 00
fax: +48 24 364 73 01

Warszawa

ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
tel.: +48 24 364 73 28


Administracja

tel.: +48 24 364 72 00


Biuro Sprzedaży

tel.: +48 24 364 74 74

sales@basellorlen.pl


Platforma Logistyczna

tel.: +48 24 364 74 01


Biuro Zakupów

tel.: +48 24 364 73 75


Biuro Personalne

rekrutacja@basellorlen.pl


PR i Komunikacja

tel.: +48 24 364 74 75

komunikacja@basellorlen.pl


Inspektor Danych Osobowych

IOD@basellorlen.pl

Informacja o realizacji strategii podatkowej

Informacja-o-realizacji-strategii-podatkowej_BOP

Informacja o realizacji-strategii-podatkowej BOPS

Dane administracyjno – prawne:

Basell Orlen Polyolefins Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 09-400 Płock, ul. Ignacego Łukasiewicza 39

NIP: 774-27-45-992

Rejestracja Spółki: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000143578

Kapitał Zakładowy Spółki: 907 398 000,00 PLN

Nr BDO: 000004671

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 09-400 Płock, ul. Ignacego Łukasiewicza 39

NIP: 526-27-10-975

Rejestracja Spółki: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000167836

Kapitał Zakładowy Spółki: 200 000,00 PLN

Nr BDO: 000004651

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W przypadku wysłania do Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z poźn. zm.), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w przesłanej wiadomości email jest Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i/lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez skrzynkę mailową – IOD@basellorlen.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz  niezbędne do przesłania wiadomości/udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.