Wprowadzenie - Basell Orlen Polyolefins

Wprowadzenie

W Grupie BOP kwestie zrównoważonego rozwoju uważamy za kluczowy element prowadzenia naszej działalności.

Zintegrowane podejście do aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych ma na celu wykształcenie kultury prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem naszego biznesu. Postawa taka pozwala wypracowywać wartość dla naszych interesariuszy.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.