Odpowiedzialność społeczna - Basell Orlen Polyolefins

Odpowiedzialność społeczna

Grupa BOP jest firmą odpowiedzialną społecznie. Rozwijamy potencjał biznesowy, dając szansę rozwoju krajowym przedsiębiorstwom przetwórstwa i dystrybucji poliolefin.

Dzięki licznym sukcesom biznesowym, możemy również angażować się w inicjatywy społeczne. Grupa BOP przykłada dużą wagę do promowania i realizowania projektów społecznie i ekonomicznie potrzebnych. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, organizujemy i wspieramy akcje edukacyjne, pomagamy lokalnej społeczności, promujemy zdrowy styl życia i sponsorujemy wydarzenia sportowe.

Wyrazem troski i realizacji zadań odpowiedzialności społecznej w Grupie BOP jest m.in. nasz aktywny udział w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.

Wspieramy liczne przedsięwzięcia i instytucje, których celem jest krzewienie dobrych postaw społeczno-gospodarczych. Do najważniejszych z nich należy współpraca z Politechniką Warszawską, Filia w Płocku, udział w płockiej akcji Sprzątania Świata, sponsorowanie Biegu Soczewka (organizowanego przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej), a także klubu sportowego – Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock. Jednym ze sztandarowych projektów z zakresu odpowiedzialności społecznej Grupy BOP jest akcja edukacyjna z okazji obchodów Dnia Ziemi. W trosce o dziedzictwo kulturowe płockiej ziemi, wsparliśmy odnowę zabytkowych rzeźb należących do Muzeum Diecezjalnego, a także renowację ołtarza w płockiej Katedrze. Wzbogaciliśmy zbiory Muzeum Mazowieckiego w Płocku, jak również przyczyniliśmy się do rozwoju Płockiej Galerii Sztuki.

Perspektywy BOP

Jednym ze sztandarowych i uznanych już projektów z zakresu odpowiedzialności społecznej Grupy BOP jest akcja edukacyjna, która jest adresowana do młodzieży ze szkół ponadgimnzjalnych.Od 2009 roku Grupa BOP co roku organizuje konkurs, którego celem jest promocja pro-ekologicznych postaw oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat roli tworzyw sztucznych i ich różnorodnych korzyści dla środowiska, a także ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.