Bezpieczeństwo - Basell Orlen Polyolefins

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracowników oraz kontrahentów to najważniejsza wartość firmy.

W Grupie BOP został wdrożony wskaźnik bezpieczeństwa Total Recordable Rate (TRR), który odzwierciedla kulturę bezpieczeństwa w naszej Grupie. W Grupie BOP korzystamy również z metody Tripod Beta Practitioner służącej do analizy zdarzeń o dużym potencjale zagrożenia. Jednym z podstawowych elementów poprawy bezpieczeństwa jest system zgłaszania zagrożeń (zdarzeń wypadkowych bezurazowych), który pozwala skutecznie eliminować zagrożenia wypadkowe.

Grupa BOP dba o dobry stan techniczny urządzeń i instalacji, który jest regularnie weryfikowany podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

CEL ZERO

Od 2010 roku realizujemy w Grupie BOP kampanię pod nazwą:

CEL ZERO – zero błędów, zero wypadków.

Akcja ta nie ma określonych ram czasowych, trwa cały czas. Jest to nasza filozofia codziennego postępowania, która kształtuje i wpływa na mentalność oraz podejście do spraw związanych z bezpieczeństwem w pracy i poza nią.

Celem tej akcji jest uwrażliwienie i wypracowanie nawyków bezpiecznego postępowania wśród naszych pracowników i parterów biznesowych.

W ramach akcji CEL ZERO co roku organizujemy w naszej firmie Dzień Bezpieczeństwa, podczas którego przeprowadzamy m.in. ćwiczenia ewakuacyjne we wszystkich obiektach produkcyjnych i administracyjnych, a także szkolenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska.

 

 


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.