Standardy - Basell Orlen Polyolefins

Standardy

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. jest jednym z największych przedsiębiorstw polskiego przemysłu petrochemicznego, którego działalność obejmuje produkcję tworzyw sztucznych takich jak polipropylen oraz polietylen dużej gęstości.

Udoskonalanie procesów i poprawę jakości wyrobów, a tym samym osiągnięcie trwalej satysfakcji naszych interesariuszy, zapewniamy m. in. poprzez:

  • Promowanie pozytywnej kultury pracy, która opiera się na pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników i na zasadzie, że wszystkim wypadkom i zagrożeniom zdrowotnym można zapobiegać
  • Podejmowanie licznych działań w celu zwiększania poziomu satysfakcji naszych Klientów poprzez stały rozwój produktów, doradztwo techniczne oraz doskonalenie procedur w zakresie obsługi Klientów
  • Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa oraz innych standardów krajowych i zagranicznych poprzez stosowanie „Dobrych Praktyk Inżynierskich”
  • Ustanowienie i doskonalenie procedur zapobiegania sytuacjom awaryjnym oraz rozpoznawania zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych tak, aby minimalizować szkody dla ludzi, środowiska oraz majątku firmy
  • Uwzględnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska przy podejmowaniu wszystkich strategicznych decyzji
  • Promowanie zdrowego trybu życia i zapewnienie przyjaznego środowiska pracy

W celu realizacji wyznaczonych priorytetów wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z międzynarodowymi standardami ISO:

Potwierdzeniem naszego zaangażowania i spełnienia wymagań norm jest certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

 


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.