Wprowadzenie - Basell Orlen Polyolefins

Wprowadzenie

Oferujemy polskim przetwórcom produkty wytwarzane w naszych płockich fabrykach oraz inne poliolefiny z portfolio LyondellBasell produkowane poza Polską.

Dzięki różnorodnym właściwościom fizycznym, produkty te znajdują szerokie zastosowanie w wielu procesach przetwórczych, wykorzystywane są w większości segmentów rynku i są doceniane przez największych przetwórców, zarówno na rynku konsumenckim, jak i przemysłowym, m.in. w produkcji opakowań, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych i rur.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY


Karty produktowe Grupy BOP


Standardy

BOP jest jednym z największych przedsiębiorstw polskiego przemysłu petrochemicznego, którego działalność obejmuje produkcję tworzyw sztucznych takich jak polipropylen i polietylen dużej gęstości.

Udoskonalanie procesów i poprawę jakości wyrobów, a tym samym osiągnięcie trwalej satysfakcji naszych interesariuszy, zapewniamy m.in. poprzez:

  • Promowanie pozytywnej kultury pracy, która opiera się na pełnym zaangażowaniu wszystkich pracowników i na zasadzie, że wszystkim wypadkom i zagrożeniom zdrowotnym można zapobiegać.
  • Podejmowanie licznych działań w celu zwiększania poziomu satysfakcji naszych Klientów poprzez stały rozwój produktów, doradztwo techniczne oraz doskonalenie procedur w zakresie obsługi Klientów.
  • Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa oraz innych standardów krajowych i zagranicznych poprzez stosowanie „Dobrych Praktyk Inżynierskich”.
  • Ustanowienie i doskonalenie procedur zapobiegania sytuacjom awaryjnym oraz rozpoznawania zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych tak, aby minimalizować szkody dla ludzi, środowiska oraz majątku firmy.
  • Uwzględnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska przy podejmowaniu wszystkich strategicznych decyzji.
  • Promowanie zdrowego trybu życia i zapewnienie przyjaznego środowiska pracy.

W celu realizacji wyznaczonych priorytetów wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z międzynarodowymi standardami ISO.

Potwierdzeniem naszego zaangażowania i spełnienia wymagań norm jest certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.