Opakowania - Basell Orlen Polyolefins

Opakowania

Butelki

Segment opakowań, pojemników i butelek produkowanych metodą wytłaczania z rozdmuchem rozwija się w kategorii opakowań produktów konsumenckich, takich jak detergenty, kosmetyki i środki higieny osobistej oraz żywność. Gatunki HDPE Hostalen produkowane według technologii Advanced Cascade Process – ACP (Zaawansowany Proces Kaskadowy), jak również gatunki Lupolen, są wybierane przez Klientów do poniższych aplikacji ze względu na ich kluczowe właściwości tj.:

 • Wysoka sztywność/udarność
 • Łatwość obróbki
 • Dobra odporność chemiczna
 • Wysoka odporność na korozję naprężeniową (ESCR)
 • Redukcja grubości ścianek
 • Redukcja masy i zużycia materiału

W dziedzinie transparentnych opakowań oferujemy gatunki Moplen. Pozwalają one osiągnąć wysoką przezroczystość, sztywność i dobrą udarność wyrobów końcowych.


Folie

Folie giętkie wykorzystywane są powszechnie do pakowania produktów konsumenckich, m.in. jako opakowania zbiorcze (tzw. wielopaki) albo do pakowania produktów przemysłowych i konsumpcyjnych ułożonych na paletach. W procesie wytwarzania takich folii rękawowych z przeznaczeniem na opakowania bardzo często stosowane są gatunki HDPE oraz PP, które zapewniają utrzymanie odpowiednich wałaściwości i funkcjonalności m.in. w zakresie wytrzymałości mechanicznej, odporności na przebicie lub rozdarcie, a także poprawy właściwości optycznych folii.  Użycie gatunków HDPE i PP pozwala również na zmniejszenie grubości wytwarzanych folii.   


Kanistry

Stworzyliśmy nową gamę gatunków HDPE Hostalen produkowanych w technologii ACP, które są powszechnie stosowane przez naszych Klientów do produkcji kanistrów z wykorzystaniem technologii przetwórstwa o nazwie: wytłaczanie z rozdmuchem.

Nasi Klienci potwierdzają liczne korzyści w zakresie wydajności i właściwości z przetwarzania  poliolefin do produkcji kanistrów. Najczęściej wymieniane to: dobra przetwarzalność, wysoka produktywność, możliwość obniżenia grubości ścianek i dobra udarność. Wiele z tych gatunków otrzymało certyfikat UN.

Typowe gatunki HDPE do zastosowań w kanistrach mają wskaźnik prędkości płynięcia (190°C/21,6 kg) między 2 i 10 g/10 min i gęstość między 0,945 a 0,955 g/cm³.


Zamknięcia i zakrętki

BOPS oferuje szeroką gamę poliolefin do produkcji nakrętek i zamknięć do napojów. Gatunki te spełniają wymagania stawiane przez naszych Klientów takie jak: zwiększona odporność na ingerencję, składane wieka, odporność na korozję naprężeniową, odporność na wysoką temperaturę i dobre właściwości przetwórcze.

Gama produktów oferowanych do stosowania w zakresie produkcji nakrętek i zamknięć obejmuje:

 • Hostalen (HDPE)
 • Moplen, Clyrell, Adflex (PP)

Opakowania giętkie i folie do laminacji

Oferujemy szeroką gamę poliolefin dla producentów folii, które są stosowane w segmencie opakowań giętkich. Obejmują one szeroką gamę gatunków PE, PP oraz Advanced Poliolefins (APO). Gatunki te to: HostalenPurell oraz Moplen, Clyrell, Adstif, Adflex, Adsyl (PP i APO), jak również PB-1 (APO).

Typowe technologie wytwarzania folii obejmują m.in. technologię rozdmuchiwania, wytłaczania folii płaskich wylewanych typu cast lub orientowanych dwuosiowo (folie BOPP). Nasze produkty są wykorzystywane w wielu aplikacjach, począwszy od materiałów biurowych poprzez opakowania do żywności, po produkty konsumpcyjne oraz opakowania przemysłowe. Produkty te cieszą się opinią wzorcowych ze względu na doskonałą charakterystykę parametrów:

 • Powtarzalność parametrów produktu
 • Dobra przetwarzalność produktu
 • Przezroczystość i połysk
 • Wysoka szczelność i wysoka wytrzymałość zgrzeiny na gorąco (tzw.hot-tack)
 • Duża odporność na rozerwania i przebicia
 • Szeroki zakres temperatur eksploatacyjnych

Nasze gatunki są wykorzystywane w różnorodnych procesach przetwórczych i zastosowaniach końcowych.


Opakowania kosmetyczne

Branża kosmetyczna stawia wiele wymagań opakowaniom przeznaczanym na produkty kosmetyczne. Są one wielorakie i obejmują zarówno zgodność z normami prawnymi, jak i wydłużoną trwałość czy estetykę.

BOPS w swoim portfolio ma bogatą ofertę standardowych gatunków PP i PE dla branży kosmetycznej. Kopolimery randomiczne PP pod nazwą Moplen do wtryskowego formowania cienkościennego, stanowią najszerszą transparentną grupę tworzyw w naszej ofercie. Wiele z tych gatunków wytwarzanych jest nie tylko w Europie Zachodniej, ale również w fabryce BOP w Płocku.

Dostępność zarówno standardowych, jak i innowacyjnych gatunków homopolimerów, kopolimerów udarowych i randomicznych PP Moplen pozwala przetwórcom, adresującym swoje produkty dla sektora chemicznego, na optymalny wybór odpowiedniego gatunku, który zapewni nie tylko odpowiednią produktywność, ale spełni wymagania odbiorców w zakresie wysokich właściwości estetycznych, optycznych oraz sztywności wyrobów gotowych.  


Opakowania przemysłowe

BOPS jest znany jako czołowy dostawca wysokowydajnych gatunków PE na rynku opakowań przemysłowych. Są one sprzedawane pod nazwami handlowymi Lupolen Hostalen. Zastosowania opakowań przemysłowych obejmują duże artykuły formowane metodą rozdmuchu.

Klienci wybierają produkty oferowane przez BOPS ze względu na zastosowanie innowacyjnego procesu technologicznego ACP, co zapewnia jakość, powtarzalność i trwałość niezbędną dla dużych zastosowań z wykorzystaniem formatowania metodą rozdmuchu. Kilka gatunków stosowanych w tych aplikacjach wymaga zgody UN.

Typowe zastosowania obejmują: duże pojemniki do przewozu luzem (IBC), bębny (otwarte i typu L-ring), kanistry, zbiorniki oleju opałowego i butelki do zastosowań przemysłowych. Większość z tych produktów jest produkowana w procesie formowania metodą wytłaczania z rozdmuchem.


Opakowania sztywne

Opakowania sztywne najczęściej wytwarzane są metodą formowania wtryskowego lub termoformowania, a największe znaczenie w produkcji tego typu opakowań już od wielu lat ma PP. Popularność PP w produkcji opakowań sztywnych potwierdza również tempo wzrostu jego zużycia w skali światowej. W wielu przypadkach PP oferuje doskonałe zbalansowanie kosztów, przetwórstwa, właściwości użytkowych. Ponadto PP jest tworzywem ekologicznie akceptowalnym.

Typowe zastosowania PP obejmują segment opakowań do żywności, wyroby dla sektora chemicznego i opakowania dla gospodarstwa domowego. BOPS oferuje szeroki zakres standardowych i innowacyjnych gatunków PP, które są produkowane w wytwórniach należących do Grupy LyondellBasell, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w zakładach BOP w Płocku.

Wykorzystanie różnych gatunków PP w produkcji cienkościennych artykułów użytkowych i opakowań sztywnych, które są wytwarzane metodą wtrysku, wykazuje tendencję rosnącą w skali światowej. Ta popularność wynika z szerokiego zakresu zastosowań, m.in. w opakowaniach na żywność (pojemniki na margarynę, lody, produkty mleczarskie oraz suchą żywność), również z wykorzystaniem technologii IML (in-mould labelling, czyli etykietowanie w formie). Możliwe jest także wytwarzanie detali wtryskowych o bardzo złożonych przekrojach (bardzo cienkie ścianki), np. kosze ażurowe na bieliznę lub śmieci, doniczki dla szkółkarstwa. PP sprawdza się doskonale w tych zastosowaniach, oferując równowagę pomiędzy ceną, przetwarzalnością oraz właściwościami użytkowymi.

W fabrykach BOP wytwarzanych jest kilka różnych rozwojowych gatunków PP rekomendowanych do tych zastosowań. Są to: homopolimery, kopolimery blokowe i kopolimery statystyczne. BOPS oferuje gatunki PP do zastosowań wtryskowych, które są wytwarzane w procesie polimeryzacji oraz gatunki o kontrolowanej reologii w szerokim zakresie wskaźnika szybkości płynięcia, do szybkiego wtrysku (MFR nawet ok. 100 g/10 min) i o zróżnicowanych właściwościach użytkowych.

BOPS  jest na polskim rynku wiodącym dostawcą gatunków PP, które z powodzeniem są stosowane przez przetwórców do szerokiej gamy opakowań sztywnych wytwarzanych metodą termoformowania. Homopolimery Moplen (bez, jak również z dodatkiem środka nukleującego) łączą wysoką sztywność i optymalne właściwości optyczne, dzięki czemu doskonale nadają się na transparentne pojemniki wytwarzane metodą termoformowania. Właściwości homopolimerów mogą być modyfikowane poprzez dodatek specjalnego kopolimeru Adflex w celu  wytwarzania estetycznych, transparentnych opakowań i tacek o doskonałej udarności w niskich temperaturach, a nawet do głębokiego mrożenia. W przypadku pojemników nieprzezroczystych, podobny zakres zastosowań w temperaturze poniżej 0°C, może być wytwarzany przy zastosowaniu kopolimerów udarowych Moplen, który gwarantują również, że wytwarzane detale odznaczają się dużą stabilnością wymiarów i odpornością na pełzanie oraz deformacje.

Klienci wybierają produkty oferowane przez BOPS, do swoich aplikacji ze względu na szeroki zakres parametrów oferowanych przez nas gatunków:

 • Duża odporność na uderzenia w niskiej temperaturze
 • Bardzo dobra przejrzystość
 • Możliwa redukcja czasu cyklu i wyższa produktywność
 • Redukcja grubości ścianek
 • Możliwość podgrzewania w mikrofali
 • Zdolność do recyklingu
 • Dobra odporność chemiczna

Pianki

Do kluczowych zalet produktów piankowych należą: zmniejszenie masy/kosztów (mniejsza gęstość), redukcja drgań, tłumienie dźwięku, izolacja termiczna, szeroki zakres temperatur eksploatacyjnych, doskonała estetyka i „specjalne” właściwości dotykowe. Ponadto oferują one doskonałą zdolność do recyklingu i wiele korzyści dla środowiska.


Płyty korugowane

Płyty (lub tablice) korugowane to wydrążone, wytłaczane profile z dwoma płaskimi ścianami połączonymi pionowymi żebrami, które zapewniają niezbędną wytrzymałość i stabilność do zastosowania w sektorze ekspozycji reklamowych, w kartonach z tektury falistej, opakowaniach wielokrotnego użycia pochodzących z recyklingu oraz materiałach biurowych itp.

Gatunki PP oferowane przez BOPS do produkcji płyt korugowanych charakteryzują się wysoką wytrzymałością stopu, niskim poziomem wtrąceń żelowych, dobrą sztywnością i udarnością. Zapewniają również możliwości redukcji grubości (downgauging), co zapewnia potencjalne oszczędności w zakresie masy, a tym samym kosztów.

Przetwórcy wybierają oferowane przez nas gatunki, ponieważ dzięki nim mogą produkować płyty korugowane charakteryzujące się następującymi cechami:

 • Lekkość
 • Dobry stosunek masy do wytrzymałości
 • Dobra wodoodporność
 • Dobra odporność chemiczna
 • Doskonała stabilność wymiarowa
 • Dobra drukowność z odpowiednią obróbką koronową
 • Różnorodność opcji kolorów

Skrzynki transportowe

Szeroka gama gatunków PP Moplen wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przetwórców działających w segmencie skrzyń transportowych używanych zarówno do produktów żywnościowych, jak i nieżywnościowych. Lekkie systemy składane, skrzynie odporne na uderzenia, długie pojemniki wielokrotnego użytku i skrzynie odporne na bielenie pod wpływem napięcia (stress-whitening) to tylko niektóre z zastosowań, do jakich Klienci wykorzystują gatunki oferowane przez BOPS.

Gatunki Clyrell o wysokiej przejrzystości i wytrzymałości są wybierane przez naszych Klientów do zastosowań w przezroczystych skrzyniach wymagających wysokiej udarności.


Torby i woreczki stojące

Gatunki PP i PE są coraz częściej wykorzystywane przez przetwórców do produkcji toreb i woreczków stojących, ponieważ zapewniają one doskonałą alternatywę dla szkła i materiałów metalowych. Nasi Klienci mogą produkować lżejsze opakowania po niższych kosztach.

Wybór naszych Klientów jest uzasadniony kilkoma czynnikami: konkurencyjnymi cenami, łatwiejszym przetwarzaniem surowców i napełnianiem wyrobów końcowych, jak również łatwością i niskimi kosztami transportu w porównaniu do wyrobów z materiałów alternatywnych.

Inne cechy obejmują określone właściwości w zakresie:

 • Rozciąganie lub kurczenie
 • Lepsza elastyczność i odporność termiczna w porównaniu z papierem i tekturą
 • Zwiększona udarność w porównaniu ze szkłem, papierem i tekturą
 • Lepsza obojętność, tj. niższa interakcja chemiczna w porównaniu z puszkami metalowymi
 • Elastyczność projektowa, która zapewnia lepszy „efekt na półce”
 • Odporność na ingerencje
 • Łatwość użycia
 • Możliwości produkcyjne mało- i wieloseryjne

Tuby

Elastyczne tuby są używane do pakowania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Stosowanie materiałów na bazie poliolefin w  każdej części opakowania (zamknięcie, główka i korpus)  w wielu rozwiązaniach zapewnia optymalne właściwości mechaniczne potrzebne do tego zastosowania.

BOPS oferuje gatunki HDPE, które są stosowane przez przetwórców do produkcji elastycznych elementów tub, takich jak główki i korpusy. Wyroby te charakteryzują się odpornością na korozję naprężeniową, są elastyczne oraz łatwo się zgrzewają. Są one  wytwarzane metodą wytłaczania lub wtrysku. W naszej ofercie Klienci znajdą również produkty specjalne typu Adflex, które poprawiają właściwości estetyczne warstwy zewnętrznej w przypadku tub wielowarstwowych.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.