GRUPA BOP SPRZEDAŁA OBSZAR BIZNESOWY I AKTYWA POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚCI DO PKN ORLEN - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

GRUPA BOP SPRZEDAŁA OBSZAR BIZNESOWY I AKTYWA POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚCI DO PKN ORLEN

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”), dalej zwane umownie „Grupą BOP”, sprzedały swój obszaru biznesowy i aktywa związane z produkcją i sprzedażą polietylenu małej gęstości (LDPE) do PKN ORLEN SA (PKN ORLEN). W dniu 30.12.2022 r. w tym zakresie została podpisana Umowa Nabycia i Sprzedaży w tym zakresie pomiędzy Grupą BOP a udziałowcami BOP, którymi są: PKN ORLEN oraz LyondellBasell Industries Holdings BV (LyondellBasell).

Wyodrębnienie z Grupy BOP tej części obszaru produkcyjno-biznesowego wpisuje się w realizację strategii udziałowców względem BOP, która ponownie koncentruje joint venture BOP w Polsce na stanowiących własność LyondellBasell kluczowych technologiach: Spheripol – stosowanej do wytwarzania polipropylenu („PP”) oraz Hostalen – wykorzystywanej w produkcji polietylenu dużej gęstości („HDPE”).

Spheripol i Hostalen są znakami towarowymi LyondellBasell.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.