Koattro KT AR i Koattro KT MR Nowa rodzina innowacyjnych plastomerów o wysokich osiągach w ofercie BOPS - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Koattro KT AR i Koattro KT MR Nowa rodzina innowacyjnych plastomerów o wysokich osiągach w ofercie BOPS

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) wprowadziła do swej oferty skierowanej do polskich przetwórców poliolefin, nową, innowacyjną grupę plastomerów o handlowej nazwie Koattro. Gatunki te są wytwarzane w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską.

W procesie produkcji plastomerów Koattro wykorzystywany jest buten-1, dzięki czemu gatunki te charakteryzują się doskonałymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, gwarantującymi wysokie osiągi w wielu specyficznych zastosowaniach.

Plastomery Koattro posiadają szereg unikalnych właściwości użytkowych, spośród których najważniejszymi są: doskonała przejrzystość, miękkość, giętkość (bez użycia jakichkolwiek plastyfikatorów) i elastyczność (bez usieciowania).

Plastomery Koattro są oparte na polimerze poliolefinowym, którym jest polibuten-1. Z tego powodu są w pełni kompatybilne z gatunkami polipropylenów i są dostępne w formie typowego granulatu.

Polscy przetwórcy mogą korzystać z produktów należących do dwóch głównych grup plastomerówKoattro:

  • Koattro KT AR – grupa produkowana przy użyciu tradycyjnej technologii wykorzystującej katalizator Zieglera-Natty.
  • Koattro KT MR – grupa wytwarzana przy użyciu technologii z użyciem katalizatora metalocenowego.

Kluczowe właściwości rodziny produktów Koattro KT AR:

  • Stosunkowo wysoka temperatura topnienia, ok. 114oC.
  • Odkształcenie trwałe po ściskaniu, około 45-50%.
  • Miękkość i/lub giętkość.

Natomiast, rodzina produktów Koattro KT MR wykazuje dodatkowo:

  • Lepszą udarność w niskich temperaturach.
  • Lepszą giętkość.
  • Lepsze właściwości optyczne.

Zalety stosowania plastomerów Koattro

Plastomery Koattro oferują szerokie możliwości w zakresie modyfikacji folii polipropylenowych. Przetwórcy mogą wykorzystać te tworzywa do produkcji folii o strukturze mono- lub wielowarstwowej (trzy lub więcej warstw). Typowe stężenie Koattro waha się w zakresie: 10-30%. Doświadczenia przetwórców pokazują też, że zastosowanie plastomerów Koattro do folii polipropylenowej zapewnia poprawę jej cech w zakresie sprężystości, elastyczności i miękkości. Ponadto, folia charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami optycznymi oraz dobrą przejrzystością. Dodatek Koattro powoduje także wzrost udarności i wytrzymałości folii. Poprawiają się także właściwości zgrzewalne folii, takie jak integralność zgrzeiny, wytrzymałość zgrzeiny na gorąco (tzw. hot tack) oraz generalnie, obserwowany jest wzrost wytrzymałości zgrzeiny, nawet powyżej 100%. Użycie Koattro polepsza także odporność na zbielenie oraz poprawia właściwości oddychające folii.

Zastosowanie rodziny produktów Koattro

Wymienione powyżej główne cechy, otwierają szeroki zakres możliwości aplikacyjnych plastomerów Koattro w takich segmentach jak folie (np. rękawowe, wylewane typu cast, BOPP), wytłaczanie płyt, wytłaczanie włókien i włóknin płaskich  oraz kalandrowanie, prasowanie tłoczne, wtrysk (np. elementy urządzeń i części motoryzacyjne) itd. Przykładowe zastosowania Koattro w segmencie foliowym to np. adhezyjne folie ochronne, folie poliolefinowe z efektem blokowania typu cling, folie elastyczne, oddychające folie BOPP i folie z wewnętrzną warstwą blokującą. Dodatek niewielkiej ilości Koattro powoduje poprawę wytrzymałości termicznego sieciowania w przypadku wytwarzania włóknin płaskich. 

Produkty rodziny Koattro spełniają wymagania Dyrektyw UE w zakresie do kontaktu z żywnością. 


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.