KOPOLIMERY BLOKOWE Hostalen PP H2464 ORAZ Hostalen PP H2483 - gatunki do produkcji rur dla systemów gospodarki ściekowej - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

KOPOLIMERY BLOKOWE Hostalen PP H2464 ORAZ Hostalen PP H2483 – gatunki do produkcji rur dla systemów gospodarki ściekowej

W ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS), poza polimerami wytwarzanymi w Płocku, znajdują się gatunki poliolefin produkowane przez LyondellBasell w Europie Zachodniej. Należą do nich m.in.: kopolimery blokowe polipropylenu (PP-B) Hostalen PP H2464 i Hostalen PP H2483. Gatunki te są stosowane do produkcji rur kanalizacyjnych i drenarskich, a także do odprowadzania ścieków i deszczówki.

Szybka urbanizacja i przyspieszająca industrializacja powodują zwiększone zanieczyszczenie wód i co się z tym wiąże – zagrożenia środowiskowe. Warstwy wodonośne wód podziemnych mogą być skażone przez zanieczyszczenia pochodzące z odpadów stałych lub wysypisk śmieci, a także przez ścieki lub wyciek ścieków z terenów przemysłowych, albo pochodzących z intensywnej działalności rolniczej. Chociaż wody gruntowe są mniej podatne na działanie człowieka niż wody powierzchniowe, ich oczyszczenie jest procesem długotrwałym i kosztownym. Dlatego też coraz więcej uwagi poświęca się metodom oceny podatności wód podziemnych na działania ochronne. Z pomocą przychodzą tu systemy gospodarki ściekowej, opartej m.in. na rozbudowanej infrastrukturze rurowej, które są bardzo dobrym sposobem odprowadzania ścieków i wód opadowych, co w konsekwencji przyczynia się do utrzymania czystości wód podziemnych.

Nowoczesne systemy kanalizacyjne wykonane z gatunków Hostalen PP, pomagają  w zapewnieniu efektywnych rozwiązań w tym zakresie. LyondellBasell jest wiodącym producentem gatunków polipropylenu Hostalen PP, które są szeroko wykorzystywane do wytwarzania rur dla kanalizacji, wód opadowych i systemów filtracji wody deszczowej.

Zalety i korzyści wynikające ze stosowania gatunków Hostalen PP

Specjalnie opracowane gatunki Hostalen PP zapewniają wysoką sztywność, nawet dla najbardziej wymagających rur o ściankach pełnych i falistych. Na rynku polskim BOPS na potrzeby segmentu systemów drenarskich i kanalizacyjnych, oferuje m.in. dwa podstawowe gatunki kopolimerów blokowych polipropylenu (PP-B):Hostalen PP H2464 oraz Hostalen PP H2483.

Obydwa wymienione tworzywa charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, połączoną z wysoką odpornością na zarysowania. Dzięki temu, ryzyko uszkodzenia rury podczas układania jest zminimalizowane. Gatunek Hostalen PP H2464 jest preferowany do produkcji rur falistych, podczas gdy gatunek Hostalen PP H2483 nadaje się na rury o ściankach pełnych. Rury pełne, o jednolitej ścianie, wyprodukowane z gatunku Hostalen PP H2483 o podwyższonej sztywności mają najniższy ciężar w przeliczeniu na metr rury. W tym przypadku, ciężar rury można zmniejszyć o 15% w porównaniu do konwencjonalnego PP-B i aż o 29% w porównaniu do typowego HDPE stosowanego na rury faliste.

Długotrwała odporność na pełzanie w przypadku rur z tworzyw sztucznych jest kluczowa. HostalenPP H2464 jest zwykle stosowany na rury faliste w systemach drenarskich. Gatunek ten może wykazywać aż o 35% lepszą odporność na pełzanie w szerokim zakresie temperatur w porównaniu do standardowego HDPE. Dzięki temu, w warunkach użytkowania następuje mniejsze ugięcie rury, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach, w porównaniu do rury falistej z HDPE.

Surfaktanty i środki powierzchniowo-czynne z mydła domowego, mogą powodować korozję naprężeniową w wyrobach z tworzyw sztucznych. Materiały o wysokiej odporności, takie jak Hostalen PP H2464 i Hostalen PP H2483 wykazują 50-krotnie lepszą odporność, niż niektóre  standardowe HDPE, dzięki czemu są one idealnym wyborem na systemy rur kanalizacyjnych.

Gatunki Hostalen PP H2464 i Hostalen PP H2483 cieszą się uznaniem przetwórców  i użytkowników końcowych, ponieważ posiadają wiele zalet, które są istotne w systemach rurowych. Wśród najważniejszych, można wymienić m.in. takie właściwości jak:

  • Wysoka sztywność obwodowa i duża udarność w niskich temperaturach.
  • Długa żywotność oraz spełnienie wysokich standardów bezpieczeństwa.
  • Zgodność ze standardami: EN 1852 dla pełnych systemów rurowych i EN 13476 dla systemów rur strukturalnych.
  • Możliwość użycia jednego materiału na liniach o dużej szybkości wytłaczania i korugowania w przypadku rur o ściankach pełnych i falistych.
  • Konkurencyjność kosztowa (możliwość zmniejszenia grubości ścianki i optymalizacja grubości).
  • Szybki i łatwy montaż (łączenie na wcisk).
  • Szeroki zakres średnic rur, nawet do 1500 mm dla rur o ściankach strukturalnych.

 Hostalen PP H2464 i Hostalen PP H2483 – typowe właściwości*

Typowe właściwościMetodaJednostkaHostalenPPH2464Hostalen PP H2483
Fizyczne
GęstośćISO 1183-1g/cm30,900,90
MFR (190oC/5,0 kg)ISO 1133-1g/10 min0,50,5
MFR (230oC/2,16 kg)ISO 1133-1g/10 min0,30,3
MFR (230oC/5,0 kg)ISO 1133-1g/10 min1,31,3
Mechaniczne
Moduł sprężystości (23oC, v = 0,05 mm/min, sieczna)ISO 178MPa14501850
Moduł sztywności (23oC, v = 1 mm/min, sieczna)ISO 527-1, -2MPa13501800
Naprężenie rozciągające (23oC, v = 50 mm/min)ISO 527-1,-2MPa2832
Udarność Izoda z karbem (23oC)ISO 178kJ/m25567
Udarność Izoda z karbem (0oC)ISO 178kJ/m23420
Udarność Izoda z karbem (-20oC)ISO 178kJ/m2104,3
FNCT (3,0 MPA, NM5, 80oC)ISO 16770h340280
Termiczne
Czas indukcji utleniania (OIT, 200oC)ISO 11357-6min3030

*Typowe wartości, nie mogą być rozważane jako specyfikacja

Hostalen PPjest znakiem towarowym LyondellBasell.

Załącznik: zdjęcie LyondellBasell


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.