Moplen EP448T - gatunek do wtrysku z oferty BOPS certyfikowany przez Underwriters Laboratories - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Moplen EP448T – gatunek do wtrysku z oferty BOPS certyfikowany przez Underwriters Laboratories

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) uzyskał międzynarodowy certyfikat UL (Underwriters Laboratories) dla kopolimeru blokowego pod nazwą Moplen EP448T, który dostępny jest w ofercie Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”). Certyfikat ten potwierdza wysoki stopień bezpieczeństwa produktu oraz świadczy o tym, że może być on używany jako komponent dla wyrobów końcowych, które także mogą być poddawane certyfikacji UL.

BOPS oferuje na rynku polskim szeroki zakres standardowych i innowacyjnych gatunków polipropylenu („PP”) Moplen do zastosowań wtryskowych, które są wytwarzane w BOP w Płocku lub w innych wytwórniach w Europie Zachodniej, należących do Grupy LyondellBasell.

Polipropylen z Płocka

Obecny zakres tworzyw wytwarzanych w Płocku obejmuje ponad 20 różnych typów homopolimerów, kopolimerów blokowych (udarowych, heterofazowych) i kopolimerów randomizowanych Moplen, stosowanych we wszystkich aplikacjach i technikach przetwórstwa. Największe zróżnicowanie wśród produkowanych gatunków PP dotyczy zastosowań wtryskowych – zarówno w przypadku homopolimerów, kopolimerów blokowych jak i kopolimerów randomizowanych PP.

BOP wytwarza szeroki zakres kopolimerów blokowych (tzw. udarowych lub heterofazowych), które dzięki doskonałemu połączeniu udarności i sztywności w szerokim zakresie temperatur, gwarantują przetwórcy oraz odbiorcy końcowemu duże możliwości aplikacyjne. W tym przypadku, dostępne gatunki do zastosowań wtryskowych wytwarzane są w szerokim zakresie wskaźnika szybkości płynięcia, tzn. od 1,3 (detale grubościenne o dużej wytrzymałości) do nawet 100 g/10 min (detale cienkościenne, szybki wtrysk). Przy tym, oferują one zróżnicowany profil właściwości, szczególnie w przypadku udarności i sztywności. Gatunki o dużej płynności, w połączeniu z pakietem kontrolowanej reologii stanowią interesujące i korzystne rozwiązanie dla przetwórców w zakresie podwyższenia produktywności poprzez lepsze wypełnienie gniazda formy, skrócenie czasu cyklu i zmniejszenie tendencji do paczenia.

Zastosowanie

Doskonałe połączenie właściwości mechanicznych, zwłaszcza dobrej udarności w niskiej temperaturze i sztywności sprawia, że kopolimery blokowe są z powodzeniem używane nie tylko w zastosowaniach konsumenckich tj. artykuły użytkowe gospodarstwa domowego, skrzynki transportowe, wiadra, cienkościenne pojemniki do przechowywania żywności (z możliwością zamrażania), ale również w tych segmentach przemysłu, które do tej pory wykorzystywały tradycyjne rozwiązania, tj. motoryzacja, budownictwo, sprzęt elektrotechniczny i AGD.

Certyfikat Underwriters Laboratories

BOP uzyskał międzynarodowy certyfikat UL (Underwriters Laboratories) dla kopolimeru blokowego pod nazwą Moplen EP448T. Underwriters Laboratories to niezależna globalna firma, która bada i certyfikuje produkty w odniesieniu do norm bezpieczeństwa w poszczególnych krajach. Badanie UL wymagane jest głównie na rynku amerykańskim i kanadyjskim. Świadczy ono także o tym, że testowane produkty mogą być używane jako komponenty dla wyrobów końcowych, które także mogą być poddawane certyfikacji UL. Ostatnio, obserwuje się wzrost potrzeby klasyfikacji UL wśród producentów tworzyw, jak i przetwórców. Ta ocena jest prawdziwym źródłem bezpieczeństwa, jakości wykonania, trwałości i solidności produktów.

W przypadku gatunku Moplen EP448T otrzymane świadectwo tzw. Yellow Card sygnowane przez Underwriters Laboratories, potwierdza, że gatunek Moplen EP448T spełnia klasę palności HB, zgodnie z wymaganiami UL 94.Świdectwo to jest oznaczone numerem E4786633.

Załącznik: skan certyfikatu UL

Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.

Certyfikat


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.