Nasza reakcja na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Nasza reakcja na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

Koronawirus zdominował obecnie życie biznesowo – społeczne na całym świecie. Większość dziś podejmowanych decyzji podyktowana jest jego obecnością i staraniami o to, aby zminimalizować jego negatywny wpływ na coraz większą rzeszę ludzi. Prewencja i ochrona ludzi to najważniejsze cele w walce z tym groźnym wrogiem.

W Grupie BOP (Basell Orlen Polyolefins Sp. zo.o. i Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.) wdrożyliśmy wiele rozwiązań, których celem jest minimalizowaie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aktywnie monitorujemy sytuację związaną z COVID-19. Działamy w oparciu o następujące kluczowe cele: zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, wykonawców oraz przewoźników, bezpieczeństwo i ochrona miejsc pracy, a także utrzymanie ciągłości biznesowej w kooperacji z klientami i dostawcami. W celu sprawnego zarządzania tymi procesami, wprowadziliśmy szereg rozwiązań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników, na obiektach oraz materiałach.

 Grupa BOP aktywnie współpracuje ze swoimi Udziałowcami i ściśle monitoruje rekomendacje oraz zalecenia władz rządowych i lokalnych, a także organizacji zdrowia publicznego. Naszym priorytetem jest przestrzeganie obowiązujących wytycznych, standardów i wymagań oraz zapewnienie ciągłości działania przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

 W Grupie BOP jesteśmy na froncie walki z koronawirusem, a dzięki wartościom, które nam przyświecają w codziennej pracy, możemy mocno wspierać tych, którzy walczą o ludzkie zdrowie i życie podczas pandemii. Dostarczamy do naszych klientów produkty, które zasilają branże wspierające opiekę zdrowotną, higienę i medycynę. Zaopatrujemy polski rynek przetwórstwa poliolefin w materiały, które są używane do wytwarzania części ochronnych w maskach na twarz, zaopatrujemy naszych klientów także w produkty, które są używane także do wytwarzania części kombinezonów ochronnych, opakowań środków higienicznych takich jak np. mydła, środki dezynfekujące i wiele innych produktów.

Nasi pracownicy i zakłady

Profesjonalizm i elastyczność naszych pracowników pozwalają nam sprawie realizować nasza zadania w tym trudnym czasie. Wdrożyliśmy najlepsze praktyki w zakładach produkcyjnych w Płocku. Zaliczają się do nich nasze plany gotowości na wypadek pandemii i odpowiednie reagowanie w tego typu sytuacjach. Zaimplementowaliśmy m.in. następujące środki ostrożności:

  • Monitorowanie temperatury ciała osób udających się na teren naszych zakładów produkcyjnych i platformy logistycznej
  • Wyposażenie kierowców w maseczki oraz rękawice ochronne
  • Utrzymywanie zalecanego dystansu fizycznego pomiędzy ludźmi
  • Dezynfekcja przestrzeni roboczych
  • Edukacja w zakresie utrzymania higieny
  • Zdalna praca personelu administracyjnego

Niezależnie od tego, skąd realizujemy nasz służbowe zadania, w zakładach produkcyjnych czy w biurach domowych, to pozostajemy w pełnej gotowości, aby spełniać potrzeby naszych klientów.

Podziękowania

Bardzo dziękujemy naszym klientom za zaufanie i wspaniałą nieustanną współpracę. Jesteśmy wdzięczni naszym pracownikom za sprawne wypełnianie obowiązków służbowych w nowych


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.