Nowe materiały w ofercie BOPS do zastosowania w technologii Melt Blown - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Nowe materiały w ofercie BOPS do zastosowania w technologii Melt Blown

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) w swojej ofercie handlowej posiada szeroki wachlarz innowacyjnych gatunków polipropylenu („PP”), które są przeznaczone do wytwarzania włóknin  w tzw. technologii Melt Blown, czyli wytwarzaniu włóknistych wstęg przy dużej prędkości wydmuchu. Grupę tych produktów stanowią homopolimery polipropylenowe o nazwie handlowej Moplen i Purell, a także termoplastyczne poliolefiny wytwarzane przez polimeryzację butenu-1 o nazwie Koattro.

Zalety włóknin z PP

Włókniny polipropylenowe to jeden z najszybciej rozwijających się w Polsce segmentów. Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi zapotrzebowania jest niewątpliwie połączenie technologii Spunbond z Melt Blown (proces formowania włókiem z granulatu), co daje możliwość wytwarzania włóknin charakteryzujących się większą barierowością oraz chłonnością wilgoci i jest szeroko stosowane w aplikacjach higienicznych, takich jak np. pieluchy, mokre chusteczki, a przede wszystkim w wyrobach chroniących nie tylko zdrowie, ale i życie, takie jak maseczki ochronne, odzież ochronna dla personelu medycznego, które są powszechnie używane, a szczególnie zostały docenione w dobie pandemii COVID-19.

Włókniny z PP cechuje neutralny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko, oczywiście pod warunkiem, że wyroby te są właściwie stosowane i zagospodarowywane po fazie użytkowej. PP jest materiałem biernym chemicznie i w 100% nadającym się do recyklingu materiałowego.

Rozwiązania BOPS

W odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie na homopolimery polipropylenowe o bardzo wysokim wskaźniku szybkości płynięcia, który gwarantuje podwyższenie barierowości włóknin stosowanych głównie w segmencie higienicznym i medycznym, BOPS dodał do swojego szerokiego portfolio materiał o nazwie Moplen HP560Z, który może być przetwarzany w technologii Melt Blown. Cechuje się on wskaźnikiem szybkości płynięcia 1500g/10min (230oC/2,16kg). Moplen HP560Z ma bardzo wąski rozkład masy cząsteczkowej, co gwarantuje wysoką stabilność procesu przetwórstwa oraz umożliwia redukcję średnicy włókien nawet o 20%, zapewniając przy tym lepszą barierowość włóknin.

Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom sektora włóknin polipropylenowych higienicznych i jednocześnie uwzględniając najwyższe standardy jakościowe wymagane przez branżę farmaceutyczną i opiekę zdrowotną, BOPS wprowadził do swojej oferty dwa nowe produkty: Purell HP570Y oraz Purell HP570Z. Materiały te charakteryzują się wskaźnikami szybkości płynięcia, odpowiednio o następujących wartościach: 1200 i 1500g/10min (230oC/2,16kg). Podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianych gatunków Moplen, produkty te cechuje bardzo wąski rozkład masy cząsteczkowej gwarantujący wysoką stabilność procesu przetwórstwa.

Wzorcowe gatunki w ofercie BOPS

Tworzywa oferowane przez BOPS, dzięki stosowanym procesom polimeryzacji są uważane za gatunki wzorcowe, m.in. z uwagi na jednorodność i powtarzalność. Dostępność szerokiej gamy produktów zapewnia producentom włóknin polipropylenowych w technologii Melt Blown, zaprojektowanie wyrobów spełniających najwyższe oczekiwania i wymagania użytkownika końcowego, takich jak równomierne rozłożenie włókien, gwarantujące wysoką i powtarzalną barierowość włóknin, które są niezbędne przy produkcji wyrobów ochronnych takich jak maseczki.

Portfolio produktów oferowanych przez BOPS do wykorzystania w technologii Melt Blown

Zdjęcie aplikacji: LyondellBasell

Moplen, Purell, Koattro są znakami towarowymi należącymi do spółki Grupy LyondellBasell.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.