Nowe polimery cyrkularne CirculenRenew oraz CirculenRevive w ofercie BOPS - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Nowe polimery cyrkularne CirculenRenew oraz CirculenRevive w ofercie BOPS

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) realizując potrzeby i wymagania Gospodarki Obiegu Zamkniętego, swą ofertę handlową wzbogaciła o kolejne, innowacyjne gatunki cyrkularne. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniom proponowanym przez Grupę LyondellBasell („LYB”) w zakresie polimerów cyrkularnych o nazwie Circulen, które są produkowane w Europe Zachodniej, a na polskim rynkusą oferowane właśnie poprzez BOPS. Na portfolio nowych materiałów Circulen składają się zarówno gatunki polietylenów (małej i dużej gęstości („LDPE” i „HDPE”), jak i polipropylenu („PP”), których nazwy handlowe to: CirculenRenew oraz CirculenRevive.

CirculenRenew

CirculenRenew to gatunki, które są otrzymywane m.in. z surowców odnawialnych, otrzymywanych ze zużytego roślinnego oleju spożywczego w oparciu o bilans masowy lub w wersji „Plus” na podstawie zawartości izotopu C14. Gatunki te odpowiadają jakości tworzyw pierwotnych.

CirculenRenew w służbie ochrony środowiska

Podstawową zaletą tych tworzyw jest znaczące zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, które zostały użyte do ich produkcji i obniżenie emisji CO2 w ciągu cyklu życia produktu. Emisja CO2e (ekwiwalent CO2) jest niższa średnio o około 75% w przypadku CirculenRenew i CirculenRenew Plus w porównaniu do gatunków ekwiwalentnych, wytwarzanych ze źródeł kopalnych. Oznacza to, że ślad węglowy dla tych gatunków może być  mniejszy nawet o ok. 3,7 t CO2e na 1 tonę polimeru tradycyjnego ze źródeł kopalnych.

Liczne zastosowania CirculenRenew

CirculenRenew i CirculenRenew Plus mogą być wykorzystywane, bez ograniczeń, do tych samych zastosowań, co dotychczasowe tworzywa pierwotne pod handlową nazwą np. Hostalen, Lupolen i Moplen wytworzne w oparciu o paliwa kopalne. Nowe odpowiedniki oferują taką samą jakość pod względem przetwórczym, właściwości fizyko-mechanicznych i użytkowych, a także spełniają wymagania regulacji i rozporządzeń do żywności, kosmetyków itd. To sprawia, że ​​te nowe gatunki są idealnym rozwiązaniem do zastosowań takich jak: opakowania sztywne do żywności i/lub wysokiej jakości folie np. spożywcze, ochronne itd.

Jakość CirculenRenew poświadczona certyfikatem

Produkty CirculenRenew są oferowane łącznie z certyfikatem potwierdzającym zgodność ze standardem ISCC PLUS („ISCC” – International Sustainability & Carbon Certification). Jest to system certyfikacji dla firm, które dostarczają produkty pochodzące z recyklingu lub z surowców odnawialnych w oparciu o bilans masowy. Aktualnie, certyfikat ISCC PLUS obejmuje produkcję monomerów w krakerze LYB w Wesseling w Niemczech oraz produkcję polimerów w oparciu o bilans masowy w europejskich wytwórniach koncernu LYB. Gama produktów CirculenRenew jest porównywalna z szeroką ofertą wielu standardowych gatunków LDPE, HDPE i PP, które są znane pod nazwami handlowymi takimi jak: Hostalen, Lupolen i Moplen.

W ostatnim czasie BOPS, jako spółka handlowa, podjęła działania mające na celu wdrożenie certyfikacji ISCC PLUS – certyfikat taki został przyznany Spółce pod koniec ubiegłego roku. Dzięki temu rozwiązaniu, już w bieżącym kwartale gatunki CirculenRenew będą także dostępne dla polskich przetwórców i odbiorców za pośrednictwem BOPS. Udział surowców odnawialnych w dostarczanym produkcie będzie określony na podstawie bilansu masowego i potwierdzony certyfikatem. 

Podgrupę „zielonych” produktów CirculenRenew tworzą gatunki w wersji CirculenRenew Plus, w których zawartość surowców ze źródeł odnawialnych jest określona za pomocą analizy izotopu C14. Zawartość surowców ze źródeł odnawialnych w tworzywie jest mierzona przez certyfikowane, niezależne laboratorium i wartość ta jest podana w certyfikacie analizy produktu, łącznie z innymi gwarantowanymi parametrami. Dla wersji „Plus”, zakres produkowanych gatunków jest ograniczony do wybranych tworzyw polietylenu małej gęstości do zastosowań foliowych oraz gatunków PP homo i PP kopo do wytłaczania i wtryskiwania, które pochodzą z wytwórni LYB w Wesseling – gatunki te są produkowane zgodnie ze zdefiniowanymi potrzebami odbiorców. Tworzywa CirculenRenew Plus są już teraz dostępne dla polskich odbiorców dzięki BOPS.

CirculenRevive

CirculenRevive to natomiast taka grupa polimerów cyrkularnych, których produkcja jest połączona z zaawansowanym (molekularnym) procesem recyklingu chemicznego odpadów pokonsumenckich z tworzyw.

Pochodzenie CirculenRevive

Wykorzystując zaawansowaną technologię recyklingu chemicznego, LYB już teraz w swojej pilotażowej instalacji we Włoszech produkuje surowiec wyjściowy, który jest używany do produkcji polimerów pod nazwą CirculenRevive. Metoda ta polega na wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są łatwe do odzyskania przez recykling mechaniczny oraz na przekształceniu ich pod wpływem odpowiednich katalizatorów, w jak najniższej temperaturze w surowiec do produkcji nowych polimerów. Metoda ta pozwoli na zagospodarowanie większej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, aby zawrócić je do łańcucha jako wysokiej jakości polimery przy jednoczesnym osiągnięciu niższej emisji i zmniejszeniu śladu środowiskowego CO2.

Dostępność polimerów CirculenRevive z recyklingu molekularnego z LYB w oparciu o bilans masowy zgodny z certyfikatem ISCC PLUS jest jeszcze ograniczona. Przewiduje się jednak, że ta grupa tworzyw umożliwi przetwórcom produkcję nowych wyrobów i zastosowań, które spełnią surowe wymagania regulacyjne i to nawet takie wysokie jak te stawiane polimerom do produkcji opakowań do żywności oraz wyrobów medycznych i farmaceutycznych.

Circulen, CirculenRenew, CirculenRevive, Hostalen, Lupolen oraz Moplen są znakmi towarowymi należącymi do LyondellBasell.

Zdjecie – źródło: LyondellBasell.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.