POLIPROPYLEN Moplen Z PŁOCKA W OFERCIE BOPS - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

POLIPROPYLEN Moplen Z PŁOCKA W OFERCIE BOPS

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z. o.o. („BOPS”) w swej ofercie handlowej, skierowanej do przetwórców operujących w segmencie opakowań i wyrobów cienkościennych formowanych metodą wtrysku, ma szeroką grupę polipropylenów (PP) o nazwie Moplen, która obejmuje homopolimery PP (HP548R – MFR 21 i HP648T – MFR 53), kopolimery udarowe (HP548R – MFR 23, EP548S – MFR 44, EP448T – MFR 48, EP348U -MFR 70, EP548U – MFR 70 i EP448V – MFR 100) i najnowszą grupę kopolimerów randomicznych (RP398T – MFR 40, RP2380 – MFR 44, RP348U MFR 75 i RP398V – MFR 100). Wszystkie te gatunki są wytwarzane w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.(„BOP”) w Płocku.

Ekonomiczne rozwiązanie

Producenci opakowań i przetwórcy działający w segmencie opakowań ciągle poszukują możliwości zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich właściwości użytkowych wyrobów finalnych, szczególnie w zakresie ich sztywności i udarności. Obniżenie temperatury wtrysku i zmniejszenie czasu cyklu to dwa czynniki, które mają istotny wpływ na obniżenie kosztów produkcji w konkurencyjnym środowisku. Dodatkowo, możliwość wytwarzania opakowań o mniejszej grubości ścianek i złożonych przekrojach z użyciem mniejszej ilości tworzywa, przy wyższych szybkościach przetwarzania, jest również ważna w kontekście utrzymania odpowiednio wysokiej  efektywności produkcji.

Kopolimery blokowe

Gatunki Moplen doskonale sprawdzają się w przemysłowej produkcji cienkościennych pojemników również z wykorzystaniem technologii IML, np. pojemników na margarynę i produkty mleczarskie, pojemników do przechowywania żywności i innych produktów spożywczych. W zależności od potrzeb i końcowego przeznaczenia, (np. pojemniki do stosowania w temperaturze poniżej 0oC, gdy udarność jest kluczowym parametrem dla pojemników, które muszą wytrzymywać warunki transportu i przechowywanie w niskiej temperaturze), Klienci BOPS dysponują pełną gamą kopolimerów blokowych, które pozwalają wytwarzać pojemniki, o z góry założonych właściwościach użytkowych, zapewniając przede wszystkim doskonałe zrównoważenie takich parametrów jak udarność i sztywność. Na przykład, Moplen EP548U oferuje lepsze zbalansowanie udarności i sztywności w porównaniu do konwencjonalnych gatunków. Gatunek ten gwarantuje porównywalne właściwości mechaniczne do innych standardowych materiałów o niższej płynności. Kopolimerem blokowym nowej generacji jest także Moplen EP549U, który może być stosowany do produkcji pojemników do głębokiego mrożenia, takich jak pojemniki na lody, wieczka oraz na inne pojemniki do pakowania żywności oraz produktów nieżywnościowych, które są w sposób ciągły poddane działaniu niskich temperatur.

Doskonała wydajność

Duża płynność nowoczesnych tworzyw Moplen ułatwia zmniejszenie grubości ścianek wytwarzanych detali, a pakiet kontrolowanej reologii gwarantuje utrzymanie stabilnych wymiarów produkowanych detali wtryskowych. Na przykład, Moplen EP448V łączy odpowiednio dużą sztywność z dobrą udarnością, również w temperaturze poniżej 0oC.Tworzywo to charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi połączonymi z wysoką płynnością. Dzięki pakietowi antystatycznemu wytwarzane detale wtryskowe są łatwo usuwane z formy. W porównaniu z dotychczas używanymi na tego typu wyroby kopolimerami o dwukrotnie niższym wskaźniku szybkości płynięcia, uzyskuje się większą wydajność (nawet do 35%) i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Ponadto, korzystnie zwiększa się  elastyczność wtryskarki poprzez zmniejszenie siły zamknięcia formy i obniżenie ciśnienia wtrysku.

Kopolimery randomiczne

BOPS proponuje swym Klientom innowacyjne kopolimery randomiczne Moplen najnowszej generacji, które charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami reologicznymi. Nowe gatunki Moplen RP398TRP2380 i RP398V zawierają efektywny środek klaryfikujący najnowszej generacji, dzięki czemu mogą być używane do wytwarzania pojemników do żywności i produktów nieżywnościowych o złożonych przekrojach i bardzo długiej drodze płynięcia, odznaczających się doskonałymi właściwościami optycznymi. Zastosowanie klaryfikatora czwartej generacji w przypadku tych gatunków, zwiększa wachlarz ich zalet również na etapie przetwórstwa. W porównaniu do standardowych gatunków PP, w ich przypadku można obniżyć temperaturę wtrysku nawet o 40oC, a rekomendowana temperatura stopu to 190-200oC w porównaniu do tworzyw zawierających klaryfikator starszej generacji, będący pochodną sorbitolu. Oznacza to mniejsze zużycie energii elektrycznej i skrócenie czasu chłodzenia oraz czasu całego cyklu, zapewniając wyższą produktywność nawet o około 10-20% oraz lepsze właściwości organoleptyczne.

Walory estetyczne

Najnowszy produkt Moplen RP398U jest przeznaczony do wytwarzania cienkościennych wyrobów wtryskowych, takich jak pojemniki wielokrotnego użytku, które spełniają odpowiednie wymagania estetyczne i charakteryzują się małą emisją zapachu oraz są używane przede wszystkim do przechowywania produktów żywnościowych. Ze względu na odpowiednio dobraną płynność, Moplen RP398U umożliwia również poprawę warunków przetwórstwa i skrócenie czasów cyklu w szybkim wtrysku, co może przyczynić się do podniesienia produktywności.

Warto wspomnieć, że aktualnie wszystkie gatunki homopolimerów i kopolimerów randomicznych PP oferowane przez BOPS wytwarzane są przy użyciu wysokowydajnego katalizatora koordynacyjnego typu Zieglera-Natty, który w swoim składzie nie zawiera aktywatora ftalanowego.

Równowaga: sztywność – udarność

Gatunki Moplen do produkcji opakowań metodą wtrysku zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić doskonałe płynięcie w warunkach przetwórstwa odpowiednie do szybkiego wtrysku. W zależności od rodzaju PP, zapewniają one też doskonałą równowagę sztywność – udarność w połączeniu z wysokim połyskiem i/ lub  przezroczystością. Równowaga sztywność – udarność zapewnia doskonałą stabilność wymiarową opakowań cienkościennych i wyprasek wtryskowych. Ponadto, równowaga tych właściwości zapewnia także lepszą możliwość sztaplowania gotowych wyrobów i mniejszą ilość odpadów.

Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.