Światowy standard bezpieczeństwa technicznego w Basell Orlen Polyolefins - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Światowy standard bezpieczeństwa technicznego w Basell Orlen Polyolefins

Inżynierowie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) pomogą w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa technicznego w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). 18 września br. w Płocku BOP i UDT podpisali porozumienie o podjęciu wspólnych działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa instalacji eksploatowanych przez BOP.

BOP będzie korzystać z usług UDT zwłaszcza w zakresie przygotowywania i przeprowadzania inspekcji technicznych opartych na analizie ryzyka (RBI – Risk Based Inspection), analizie zagrożeń i ryzyka (HAZOP – Hazard nad Operability Study) i analizie przypisania i weryfikacji poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL – Safety Integrity Level).

Postanowienia porozumienia o współpracy będą realizowane poprzez działania grup roboczych ekspertów BOP i UDT.


Urząd Dozoru Technicznego realizuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych i wzrostu poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce poprzez prowadzenie profesjonalnych, bezstronnych ocen i badań technicznych.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.