TRANSPARENTNE GATUNKI PP DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH OPAKOWAŃ - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

TRANSPARENTNE GATUNKI PP DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH OPAKOWAŃ

Estetyczne, błyszczące i przejrzyste opakowania zdecydowanie zwiększają atrakcyjność znajdujących się w nich towarów. Takie właściwości są szczególnie pożądane przede wszystkim w przypadku opakowań wtryskiwanych, wykorzystywanych do przechowywania żywności oraz produktów nieżywnościowych, włączając w to wyroby typu „premium”, np. opakowania do lodów oraz niektóre rodzaje pojemników na farby emulsyjne.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom rynkowym w zakresie wtryskowych materiałów do pakowania żywności, Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp.  z o.o. („BOPS”) jako czołowy dostawca na rynku polskim, oferuje szeroką gamę innowacyjnych kopolimerów randomicznych Moplen i specjalnych produktów Clyrell opracowanych przede wszystkim do formowania typowych oraz cienkościennych wyrobów wtryskowych o doskonałej przezroczystości i wyjątkowych właściwościach estetycznych. Obydwie grupy polipropylenów (PP), do których zalicza się gatunki Clyrell i Moplen, wykazują także doskonałą odporność na zbielenie. Zbielenie to zjawisko wizualne, które występujew miejscu uderzenia opakowania i najczęściej jest obserwowane w przypadku kopolimerów udarowych, ale również może dotyczyć homopolimerów PP. Wysoka odporność na zbielenie jest cechą szczególnie pożądaną w tych zastosowaniach, w których właściwości estetyczne są wyjątkowo ważne.

Katalizator Zieglera-Natty i klaryfikator nowej generacji

Jednym z ważniejszych kryteriów biznesowych jest zwiększenie wydajności produkcji. Cel ten często przekłada się na konieczność produkcji cieńszych i lżejszych opakowań przy jednoczesnym utrzymaniu, a nawet poprawie efektywności wykorzystania wyrobu końcowego. Stawia to wyjątkowe wymagania w zakresie ogólnych właściwości PP. Około 30 lat temu, wskaźnik szybkości płynięcia („MFR”) dla tej grupy tworzyw wynosił do 20 g/10 min. i był traktowany jako stanowiący granicę rozwoju w technologii wytwarzania PP. Postęp w technologii i użycie wysokowydajnych katalizatorów koordynacyjnych Zieglera-Natty, pozwolił na pokonanie wielu ograniczeń. Dziś, dzięki zastosowaniu tych katalizatorów w procesie produkcji polimerów, BOPS oferuje szeroką gamę innowacyjnych materiałów z MFR między 50 – 120g/10 min., które wytwarzane są w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w Płocku lub w innych wytwórniach należących do Grupy LyondellBasell w Europie Zachodniej.  

W większości przypadków, innowacyjne typy kopolimerów randomicznych Moplen – np. RP2380, RP390T, RP398T, RP398U, RP398V i RP7590 oraz specjalne typy tworzyw Clyrell np. RC449S, RC549S i EC390T oferowane przez BOPS do wytwarzania opakowań metodą wtrysku, produkowane są z użyciem najnowszej generacji wysokowydajnych katalizatorów Zieglera-Natty, które nie zawierają ftalanów. Wymienione gatunki zawierają także efektywny klaryfikator najnowszej generacji, który nie tylko wpływa na szybkość krystalizacji polimeru, ale przede wszystkim korzystnie oddziałuje na obniżenie temperatury wtrysku nawet o ok. 40oC. Tworzywa zawierające klaryfikatory starszej generacji, będące pochodnymi sorbitolu, wymagają użycia wąskiego okna przetwórczego, a ich optymalna temperatura przetwórstwa wynosi ok. 230oC i jest bliska granicy ich stabilności termicznej, co powoduje, że na skutek rozkładu klaryfikatora, wytwarzane detale mają żółtawy odcień.

Nowy typ klaryfikatora pozwala nie tylko na stosowanie niższych lub szerszego zakresu temperatur przetwarzania, ale zapewnia, że wytwarzane detale, np. cienkościenne pojemniki do przechowywania żywności, wyroby użytkowe gospodarstwa domowego, opakowania kosmetyczne oraz pojemniki wielokrotnego użytku itd., mają bardzo dobrą przejrzystość i połysk oraz atrakcyjny naturalny odcień i świeży wygląd.

Prosto z Płocka

Moplen RP2380 (MFR 48 g/10 min.) i najnowszy produkt Moplen RP398V (MFR 100 g/10 min.) dostępne także z wytwórni BOP w Płocku, wykazują wysoką płynność i doskonale sprawdzają się w tych aplikacjach, które charakteryzują się złożonymi przekrojami i długą drogą płynięcia. Natomiast, pozostałe gatunki: Moplen RP390T (MFR 40 g/10 min.), Moplen RP398T (40 g/10 min.; dostępny także z wytwórni BOP) i Moplen RP398U (MFR 71 g/10 min.), oferują inne dodatkowe zalety, ponieważ idealnie nadają się na opakowania do żywności o podwyższonych wymaganiach organoleptycznych. W przypadku tych gatunków ryzyko przenoszenia zapachu i modyfikacji smaku do przechowywanej żywności jest zminimalizowane.

Warto wspomnieć, że gatunek Moplen RP390T ze względu na optymalny pakiet dodatków wykazuje dobrą adhezję do warstwy barierowej w przypadku opakowań cienkościennych wytwarzanych metodą wtrysku. Rozwiązanie to stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych opakowań szklanych lub metalowych puszek. Materiał Moplen RP390T wytwarzany jest przy użyciu katalizatora, który nie zawiera ftalanów. Odznacza się on dobrą płynnością, wysoką przejrzystością, doskonałymi właściwościami sensorycznymi, a użycie efektywnego klaryfikatora daje możliwość zwiększenia produktywności poprzez skrócenie czasu cyklu.

Moplen RP7590 (MFR 60 g/10 min.) to z kolei rozwojowy gatunek, który charakteryzuje się najlepszą udarnością spośród wszystkich dotychczas omawianych produktów randomicznych PP. Materiał ten oferuje też doskonałą przejrzystość (zamglenie tylko 8%).

Clyrell RC449S i Clyrell RC549S to kolejne dwa innowacyjne gatunki, które oferują połączenie dużej sztywności z doskonałą przezroczystością i wyjątkowymi właściwościami organoleptycznymi. Mogą być punktem odniesienia dla tradycyjnych, transparentnych tworzyw PP wykorzystywanych do formowania wtryskowego. Ze względu na zastosowaną technologię Clyrell RC449S i Clyrell RC549Scharakteryzują się znacznie wyższą sztywnością niż typowe kopolimery randomiczne. Gatunek Clyrell RC449S oferuje najniższe zmętnienie (tylko 6%, dla płytki o grubości 1mm) spośród dostępnych na rynku gatunków PP random. Wyroby jakościowe wytworzone przy użyciu ClyrellRC449S odznaczają się wysokim połyskiem i doskonałą przezroczystością, sprawiając wrażenie, że są wykonane ze szkła i dlatego są bardzo atrakcyjne dla konsumentów. Zastosowany klaryfikator najnowszej generacji w ramach pakietu dodatków dla gatunków Clyrell RC449S i Clyrell RC549Soferuje potencjał do dodatkowej poprawy warunków ich przetwórstwa poprzez skrócenie czasu cyklu, dzięki czemu wzrasta produktywność.

Clyrell EC390T jest nowym gatunkiem PP do formowania wtryskowego, który charakteryzuje się doskonałą udarnością zarówno w temperaturze pokojowej jak również w temperaturach ujemnych. Jest to gatunek stosowany przede wszystkim do wytwarzania przezroczystych pojemników konsumenckich do żywności oraz produktów nieżywnościowych w segmencie premium, które charakteryzują się dużym połyskiem i mogą być łatwo wybarwiane w jasnych kolorach. EC390T jest odporny na zbielenie i idealnie nadaje się do wytwarzania opakowań do lodów –  doskonale odwzorowuje ostre krawędzie lub kąty.

Najważniejsze zalety

Szeroki zakres transparentnych gatunków PP znajdujących się w ofercie BOPS doskonale  spełnienia wymogi i oczekiwania rynku w zakresie prawidłowego formowania wyrobów finalnych. Co istotne, gatunki te oferują możliwość skrócenia czasu cyklu, jak również mniejsze zużycie energii elektrycznej, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia produktywności. Wyjątkowe właściwości użytkowe, estetyczne i organoleptyczne są również istotnym argumentem na etapie wyboru materiału z grupy Moplen lub Clyrell do konkretnego zastosowania.

Clyrell i Moplen są znakami towarowymi LyondellBasell.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.