WYTŁACZANIE FOLII I TERMOFORMOWANIE - typowe i innowacyjne gatunki polipropylenu w ofercie BOPS - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

WYTŁACZANIE FOLII I TERMOFORMOWANIE – typowe i innowacyjne gatunki polipropylenu w ofercie BOPS

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) oferuje szeroki wachlarz gatunków polipropylenu (PP) Moplen typu homo, kopo i random, które są przeznaczone do wytłaczania m.in. grubych folii do termoformowania oraz płyt korugowanych (kanalikowych, tzw. sztuczny karton) i pełnych.

Kluczowe zastosowania

Gatunki te, w warunkach przetwórstwa, oferują wysoką wytrzymałość stopu, niski poziom wtrąceń żelowych, dobrą sztywność, udarność i stabilność produkcji. Cechy te są istotne zarówno w przypadku typowych folii do termoformowania i wytwarzania wielofunkcyjnych opakowań nadających się do recyklingu, jak również w przypadku wytłaczanych płyt o strukturze kanalikowej lub płyt pełnych wykorzystywanych w przemyśle elektro-technicznym, budowlanym, chemicznym, a także do celów reklamowych.

Efektywnie, ekonomicznie i estetycznie

Zakres standardowych gatunków Moplen spełnia potrzeby przetwórców, zarówno w zakresie utrzymania wysokiej produktywności, jak i możliwości zmniejszenia ciężaru wytwarzanych wyrobów. Dodatkowo, wyroby te mogą być łatwo drukowane po uprzedniej obróbce ich powierzchni np. łukiem elektrycznym.

W przypadku wytłaczania, np. wysokiej jakości folii lub płyt korugowanych, użycie specjalnych produktów z oferty BOPS wytwarzanych w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską typu Clyrelllub Adflex, dodatkowo podwyższa estetykę wytwarzanych wyrobów i zapewnić im lepsze właściwości funkcjonalne w stosunku do tradycyjnych materiałów.

Segment rynku opakowań do żywności, który wykorzystuje metodę termoformowania, jest bardzo konkurencyjny. Dlatego też do ich produkcji doskonale nadają się gatunki takie jak Moplen, które pozwalają na zużycie możliwie jak najmniejszej ilości surowca i utrzymanie optymalnych właściwości fizycznych wyrobów w zakresie udarności lub odporności na obciążenie statyczne. Wybrane gatunki Moplen oferują najlepszą możliwą przezroczystość i optymalne właściwości organoleptyczne.

Najważniejsze właściwości

Gatunki Moplen oferowane przez BOPS posiadają istotne właściwości użytkowe, dzięki czemu wytwarzane folie grube i płyty charakteryzują się tym, że:

  • są lekkie,
  • mają dobrą wytrzymałość / stosunek wagowy,
  • mają dobre właściwości barierowe w odniesieniu do wody,
  • mają dobrą odporność chemiczną,
  • oferują doskonałą stabilność wymiarową,
  • oferują dobrą drukowalność po uprzedniej aktywacji powierzchni,
  • oferują dobre wybarwienie różnorodnymi kolorami.

Moplen HP2409 – waga  lekka

Jedną z odpowiedzi BOPS na oczekiwania rynku opakowań, jest najnowszy, rozwojowy gatunek homopolimeru PP o nazwie Moplen HP2409, który jest produkowany w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku. Gatunek ten oferuje bardzo dobrą przezroczystość, a ze względu na podwyższoną sztywność, daje też możliwość zmniejszenia grubości ścianek opakowań wytwarzanych metodą termoformowania. Zachowuje przy tym podstawowe właściwości wymagane w przypadku produktów opakowaniowych o grubszych ściankach, wykonanych z tradycyjnych materiałów. Zastosowanie Moplen HP2409 przynosi oszczędności nawet kilku procent na wadze finalnego wyrobu.

Kombinacja dobrej przezroczystości, stabilności kształtu i odporności na obciążenie statyczne oraz odporność cieplna (napełnianie na gorąco) w przypadku Moplen HP2409, stanowi ciekawą alternatywę dla przetwórców i dla producentów na dynamicznym rynku, aby utrzymać przewagę konkurencyjną i zapewnić lepszą estetykę termoformowanych opakowań lub przezroczystych płyt.


Moplen EP400H – podwyższona produktywność

Moplen EP400H to kolejny produkt najnowszej generacji w ofercie BOPS, który jest rekomendowany do zastosowań w segmencie opakowań wytwarzanych metodą termoformowania oraz do wytłaczania płyt w procesie podwyższonej produktywności. Gatunek ten, doskonale nadaje się do wytwarzania pojemników nieprzezroczystych, stosowanych w temperaturze poniżej 0oC lub do głębokiego mrożenia. Moplen EP400H wykazuje dużą sztywność, bardzo dobrą udarność w niskich temperaturach, dobrą stabilność wymiarową i doskonałą odporność na pełzanie i paczenie. Główne zastosowania obejmują:

  • wyroby produkowane metodą termoformowania,
  • płyty korugowane
  • opakowania wytwarzane metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Dostępność szerokiej gamy PP w ofercie BOPS do wytwarzania opakowań sztywnych zapewnia przetwórcom wszechstronne możliwości projektowe, utrzymanie optymalnych warunków przetwórczych i zapewnienie odpowiednich właściwości użytkowych, zgodnie z rosnącymi wymaganiami rynku i odbiorców końcowych.

Zakres gatunków PP oferowanych przez BOPS do wytłaczania i termoformowania

Moplen – gatunki standardowe PPGatunki specjalne PP
Homopolimer PP Kopolimer udarowy PP Kopolimer randomiczny PP Clyrell Adflex
HP400H
HP2409*
HP456J
HP640J
HP548L
EP440G
EP240H
EP400H*
EP300K
EP340K
HP241H
RP340H
RP390H*
EC2340* X500F

*Najnowsze gatunki PP: Adflex, Clyrell, Moplen.

Załączniki: zdjęcia aplikacji (źródło: LyondellBasell)

Adflex, Clyrell i Moplen są znakami towarowymi LyondellBasell.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.