ZMIANY W ZARZĄDZIE BOP I BOPS - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

ZMIANY W ZARZĄDZIE BOP I BOPS

Jaap Rabou z LyondellBasell został powołany przez Basell Europe Holdings B.V. na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Sprzedaży w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP). Będzie on także pełnił funkcję Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) i z dniem 01 czerwca 2017 roku zastąpi Päivi Helenę Huovinen, która piastuje te stanowiska w BOP i BOPS od grudnia 2013 roku.

Jaap Rabou jest obecnie Menedżerem ds. Marketingu oraz Aktywów w zakresie Polietylenu i Aplikacji Foliowych. Pracując w LyondellBasell od 2012 roku, zdobył doświadczenie zarówno w obszarze biznesu polietylenowego, jak i polipropylenowego w Europie. Wcześniej rozwijał swoją karierę zawodową w firmach: Momentive oraz GE Bayer Silicones. Jaap Rabou jest absolwentem Uniwersytetu w Twente w Holandii, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera na kierunku administracji biznesowej w zakresie zarządzania międzynarodowego oraz obronił licencjat z inżynierii przemysłowej i zarządzania. Ukończył także kurs polityki międzynarodowej na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii. Jaap Rabou pochodzi z Holandii.

Päivi Helena Huovinen obejmie stanowisko Wicedyrektora ds. Propylenu w Europie i będzie pracować w biurze LyondellBasell w Rotterdamie.

Pozostały skład Zarządu BOP stanowią: Joseph Tanner – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, Piotr Żehaluk – Członek Zarządu i Dyrektor ds. Produkcji oraz Tomasz Szymański – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.