Clyrell EC2340 NOWY KOPOLIMER HETEROFAZOWY Wyższe osiągi w zastosowaniach na folie typu cast - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Clyrell EC2340 NOWY KOPOLIMER HETEROFAZOWY Wyższe osiągi w zastosowaniach na folie typu cast

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. oferuje innowacyjny polipropylen Clyrell EC2340 przeznaczony do produkcji folii wylewanej, czyli typu cast. Gatunek ten jest wytwarzany w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską.

Wytwarzane obecnie folie wylewane typu cast wymagają stosowania materiałów polimerowych oferujących coraz lepsze właściwości użytkowe. Tworzywa takie muszą wytrzymywać działanie ekstremalnie zmieniającej się temperatury, zachowując przy tym odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, dobrą zgrzewalność oraz doskonałe właściwości optyczne. LyondellBasell opracował nowy kopolimer heterofazowy z rodziny Clyrell, który może być używany przez przetwórców poliolefin w takich wymagających zastosowaniach.

Od zamrażarki do kuchenki mikrofalowej, a nawet więcej

Clyrell EC2340 stosowany do produkcji folii wylewanej, charakteryzuje się bardzo dobrą udarnością w niskiej temperaturze i wyjątkową odpornością na podwyższoną temperaturę. Folia taka może być używana w zamrażarce, jak również w kuchence mikrofalowej. Wyższy wskaźnik szybkości płynięcia Clyrell EC2340 umożliwia efektywne mieszanie z gatunkami kopolimerów randomicznych i homopolimerów. Pozwala to na zmniejszenie grubości folii, a w konsekwencji może poprawić zgrzewalność i jej właściwości optyczne.

Folie typu cast wytwarzane z wykorzystaniem gatunku Clyrell EC2340 charakteryzują się bardzo niską zawartością żeli, dzięki czemu gatunek ten może być również stosowany do laminacji i na folie ochronne.

Nowa technologia, nowe możliwości

Rodzina produktów Clyrell charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną, udarnością, płynnością i właściwościami optycznymi, które są wymagane przez przetwórców w zastosowaniach foliowych typu cast. Gatunki Clyrell, w porównaniu z typowymi kopolimerami heterofazowymi, mają szerszy zakres właściwości, co pozwala na uzyskanie efektu synergistycznego pomiędzy fazą kauczuku a matrycą polimerową.

Dzięki unikalnej modyfikacji bipolimeru mogą być osiągnięte następujące rezultaty:

 • Poprawiona dyspersja kauczuku w polimerowej matrycy skutkuje niższą zawartością żeli.
 • Odpowiednio dobrany skład fazy kauczuku wpływa korzystnie na właściwości optyczne.

Clyrell EC2340 spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Spełnia on również wymagania Amerykańskiego Urzędu ds. Żywności (FDA), z wyjątkiem zastrzeżeń dla materiałów przeznaczonych do zastosowań do gotowania.

Typowe zastosowania konsumenckie:

Clyrell EC2340 może być stosowany do produkcji opakowań przeznaczonych do przechowywania:

 • świeżej żywności,
 • mrożonej żywności,
 • schłodzonej żywności,
 • dań gotowych,
 • produktów mleczarskich,
 • wypieków.

Gatunek ten jest również odpowiedni do wytwarzania folii do laminacji.

Zalety:

 • Możliwość zmniejszenia grubości wytwarzanej folii
 • Możliwość wytwarzania opakowań jednowarstwowych.
 • Lepsza udarność w porównaniu do homopolimerów.

Podstawowe właściwości Clyrell EC2340

WłaściwościMetodaClyrell EC2340
MFR,  g/10 min.ISO 11336,5
Moduł sztywności przy rozciąganiu, MPaISO 527-1, -21155
Naprężenie na granicy plastyczności, MPaISO 527-1, -226
Odkształcenie rozciągające przy zerwaniu, %ISO 527-1, -2550
Temperatura ugięcia pod obciążeniem, oCISO 75B-1, -279
Temperatura zeszklenia, oCISO 6603-2-28
Temperatura mięknienia wg. Vicata A/50, oCISO 306144

 Porównanie wybranych właściwości folii typu cast

Właściwości*Moplen EP310DClyrell EC2340
MFR,  g/10 min.0,956,5
Moduł sztywności przy rozciąganiu, MPa12001155
Temperatura zeszklenia, oC-45-28
Zamglenie, folia 50µm, %583
Połysk, folia 50µm1282

* Typowe właściwości dla folii cast  otrzymanej na linii laboratoryjnej; nie mogą być rozważane jako specyfikacja.


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.