Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022 Najnowsze rozwojowe gatunki LDPE z Płocka do wytłaczania - Basell Orlen Polyolefins

Wiadomości

Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022 Najnowsze rozwojowe gatunki LDPE z Płocka do wytłaczania

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. („BOPS”) prezentuje dwa najnowsze gatunki polietylenu małej gęstości (LDPE): Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022, które są produkowane w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku.

Zalety gatunków z rodziny Malen E

LDPE Malen E jest wytwarzany przez Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. („BOP”) w technologii rurowej w procesie polimeryzacji wysokociśnieniowej. Malen E to doskonale znany materiał na polskim rynku, który swoją popularność zdobył dzięki łatwemu przetwórstwu oraz różnorodnemu zastosowaniu (folie mono- i współwytłaczane) i jest przetwarzany w szerokim zakresie parametrów. Klienci BOPS podkreślają liczne zalety gatunków LDPE Malen E, a w szczególności:

·         dobrą odporność na przebicie i rozdarcie,

·         wysoką wytrzymałość mechaniczną,

·         dobrą odporność na pełzanie i pękanie

·         dobrą zgrzewalność i właściwości obkurczające.

Z tego powodu, główną grupą produktów, wytwarzaną z gatunków LDPE Malen E są różnego rodzaju folie opakowaniowe do żywności i produktów nieżywnościowych oraz folie m.in. dla rolnictwa i budownictwa.

Nowości w ofercie

W ofercie BOPS dostępne są teraz dwa nowe gatunki LDPE, o podwyższonej gęstości: Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022. Mogą one być wykorzystywane w procesach wytłaczania, jak również do produkcji cienkiej folii rękawowej wysokiej jakości do pakowania żywności, folii termokurczliwej oraz folii do pakowania artykułów higienicznych, a także do laminacji. Obydwa gatunki zawierają przeciwutleniacz i środek poślizgowy, a Malen E FABS 27-D022 ma również dodatek antyblokujący zapobiegający sklejaniu  się folii, dzięki czemu wytłaczane folie doskonale nadają się do zautomatyzowanych systemów pakowania.

W przypadku obydwu gatunków odpowiednio dobrano rodzaj i stężenie środka poślizgowego, który wykazuje lepszą stabilność termiczną. Dzięki temu z jednej strony w procesie przetwórstwa tych gatunków zaobserwować można zmniejszoną szybkość parowania dodatku poślizgowego, a z drugiej – folia uzyskuje optymalny współczynnik tarcia w stosunkowo krótkim czasie. Zatem, wytwarzana folia lepiej też zachowuje się w procesie laminacji i drukowania.

Obydwa gatunki gwarantują uzyskanie optymalnych właściwości optycznych, a odpowiednio dobrany wskaźnik szybkości płynięcia zapewnia polimerowi bardzo korzystną charakterystykę przetwórczą oraz możliwość uzyskiwania sztywnych folii o wymaganych grubościach w zakresie 20 – 60 μm. W przypadku gatunku Malen E FABS 27-D022, doświadczenia przetwórców wskazują również na możliwość wytwarzania folii o grubościach znacznie poniżej 20 μm o zadowalających parametrach wytrzymałościowych.

Potencjalne zastosowania konsumenckie

Wytłaczanie folii rękawowej o strukturze mono- i wielowarstwowej:

o    wysokiej jakości folia termokurczliwa,

o    folia do laminowania,

o    woreczki do chleba,

o    folie do ochrony powierzchni,

o    składnik mieszanin.

Wytłaczanie folii wylewanych typu cast.

Formowanie wtryskowe:

o    wyroby konstrukcyjne,

o    artykuły użytkowe gospodarstwa domowego.

Właściwości gatunków Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022

·         Bardzo dobre właściwości optyczne.

·         Bardzo dobra przetwarzalność.

·         Dobra sztywność.

·         Zrównoważone właściwości mechaniczne i odporność na przebicie.

·         Dobra odporność termiczna.

·         Stabilny współczynnik tarcia.

Podstawowe właściwości gatunków Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022*

WłaściwościMetodaMalen EFGAS 27-D022Malen EFABS 27-D022
  Gęstość, g/cm³PN ENISO 1183-10,925
  MFR, g/10minPN EN ISO 11332,5
  Wydłużenie przy zerwaniu, %       – w kierunku wzdłużnym       – w kierunku poprzecznymPN EN ISO 178   >450>500
  Odporność na przebicie, gPN EN ISO 7765-1>140
  Współczynnik tarciaISO 8295< 0,15< 0,12
  Zmętnienie, %ASTM D 1003< 8< 10
  PołyskASTM D 24576866
  Temperatura topnieniaPN EN ISO 11357-3114
  Temperatura mięknienia Vicata, A50PN EN ISO 30693
  Twardość Shora, DPN EN ISO 8684748

*Właściwości wstępne, nie mogą być używane jako specyfikacja. Właściwości folii oznaczane były na folii rękawowej o grubości 50 μm, wytłoczonej przy temperaturze masy tworzywa 180°C i stopniu rozdmuchu 1:2,5.

Załącznik: zdjęcia aplikacji (źródło: LyondellBasell).

Malen Ejest znakiem towarowym Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 


Tworzymy świat tworzyw
Serwis www.basellorlen.pl korzysta z plików cookies. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz w Polityka cookies.